juillet 2020
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
29 juin 2020

18 h 00 min: Moustique A

18 h 00 min: Moustique A

18 h 00 min: Pee-wee B

18 h 00 min: Pee-wee B

18 h 00 min: Rallye Cap

18 h 00 min: Rallye Cap

19 h 00 min: Réservé

19 h 00 min: Réservé
30 juin 2020

17 h 30 min: Réservé

17 h 30 min: Réservé

18 h 00 min: Atome/moustique B

18 h 00 min: Atome/moustique B

18 h 00 min: Bantam A

18 h 00 min: Bantam A

18 h 00 min: Pee-wee A

18 h 00 min: Pee-wee A

18 h 00 min: Réservé

18 h 00 min: Réservé
1 juillet 2020

18 h 00 min: Moustique A

18 h 00 min: Moustique A

18 h 00 min: Pee-wee B

18 h 00 min: Pee-wee B

18 h 00 min: Rallye Cap

18 h 00 min: Rallye Cap

20 h 00 min: 008-Indians vs Marlins

20 h 00 min: 008-Indians vs Marlins

21 h 00 min: Réservé

21 h 00 min: Réservé
2 juillet 2020

16 h 00 min: Midget A

16 h 00 min: Midget A

17 h 30 min: Réservé

17 h 30 min: Réservé

18 h 00 min: Atome/moustique B

18 h 00 min: Atome/moustique B

18 h 00 min: Bantam A

18 h 00 min: Bantam A

18 h 00 min: Pee-Wee A

18 h 00 min: Pee-Wee A

21 h 30 min: Réservé

21 h 30 min: Réservé
3 juillet 2020

18 h 00 min: Tournoi

18 h 00 min: Tournoi
4 juillet 2020

9 h 00 min: Réservé

9 h 00 min: Réservé
5 juillet 2020

10 h 00 min: Pee-Wee A

10 h 00 min: Pee-Wee A
6 juillet 2020

18 h 00 min: Moustique A

18 h 00 min: Moustique A

18 h 00 min: Pee-wee B

18 h 00 min: Pee-wee B

18 h 00 min: Rallye Cap

18 h 00 min: Rallye Cap

19 h 00 min: Réservé

19 h 00 min: Réservé
7 juillet 2020

17 h 30 min: Réservé

17 h 30 min: Réservé

18 h 00 min: Atome A

18 h 00 min: Atome A

18 h 00 min: Bantam A

18 h 00 min: Bantam A

18 h 00 min: Pee-Wee A

18 h 00 min: Pee-Wee A

18 h 00 min: Réservé

18 h 00 min: Réservé
8 juillet 2020

18 h 00 min: Midget A

18 h 00 min: Midget A

18 h 00 min: Moustique A

18 h 00 min: Moustique A

18 h 00 min: Pee-wee B

18 h 00 min: Pee-wee B

18 h 00 min: Rallye Cap

18 h 00 min: Rallye Cap

21 h 00 min: Réservé

21 h 00 min: Réservé
9 juillet 2020

17 h 30 min: Réservé

17 h 30 min: Réservé

18 h 00 min: Atome A

18 h 00 min: Atome A

18 h 00 min: Bantam A

18 h 00 min: Bantam A

18 h 00 min: Pee-wee A

18 h 00 min: Pee-wee A

21 h 30 min: Réservé

21 h 30 min: Réservé
10 juillet 2020

20 h 00 min: 022-Brewers vs Marlins

20 h 00 min: 022-Brewers vs Marlins
11 juillet 2020

9 h 00 min: Réservé

9 h 00 min: Réservé

10 h 00 min: Pee-wee B

10 h 00 min: Pee-wee B

18 h 00 min: Midget A

18 h 00 min: Midget A
12 juillet 2020
13 juillet 2020

18 h 00 min: Rallye Cap

18 h 00 min: Rallye Cap

19 h 00 min: Réservé

19 h 00 min: Réservé
14 juillet 2020

17 h 30 min: Réservé

17 h 30 min: Réservé
15 juillet 2020

18 h 00 min: Rallye Cap

18 h 00 min: Rallye Cap

20 h 00 min: 029-Royals vs Marlins

20 h 00 min: 029-Royals vs Marlins

21 h 00 min: Réservé

21 h 00 min: Réservé
16 juillet 2020

17 h 30 min: Réservé

17 h 30 min: Réservé

21 h 30 min: Réservé

21 h 30 min: Réservé
17 juillet 2020

9 h 00 min: Tournoi

9 h 00 min: Tournoi

20 h 00 min: 033-Giants vs Marlins

20 h 00 min: 033-Giants vs Marlins
18 juillet 2020

9 h 00 min: Réservé

9 h 00 min: Réservé

9 h 00 min: Tournoi

9 h 00 min: Tournoi
19 juillet 2020

9 h 00 min: Tournoi

9 h 00 min: Tournoi
20 juillet 2020

18 h 00 min: Rallye Cap

18 h 00 min: Rallye Cap

19 h 00 min: Réservé

19 h 00 min: Réservé
21 juillet 2020

17 h 30 min: Réservé

17 h 30 min: Réservé
22 juillet 2020

18 h 00 min: Rallye Cap

18 h 00 min: Rallye Cap

21 h 00 min: Réservé

21 h 00 min: Réservé
23 juillet 2020

17 h 30 min: Réservé

17 h 30 min: Réservé

21 h 30 min: Réservé

21 h 30 min: Réservé
24 juillet 2020

20 h 00 min: 043=Phillies vs Marlins

20 h 00 min: 043=Phillies vs Marlins
25 juillet 2020

9 h 00 min: Réservé

9 h 00 min: Réservé
26 juillet 2020
27 juillet 2020

18 h 00 min: Rallye Cap

18 h 00 min: Rallye Cap

19 h 00 min: Réservé

19 h 00 min: Réservé
28 juillet 2020

17 h 30 min: Réservé

17 h 30 min: Réservé
29 juillet 2020

18 h 00 min: Rallye Cap

18 h 00 min: Rallye Cap

20 h 00 min: 052-Cubs vs Marlins

20 h 00 min: 052-Cubs vs Marlins

21 h 00 min: Réservé

21 h 00 min: Réservé
30 juillet 2020

17 h 30 min: Réservé

17 h 30 min: Réservé

21 h 30 min: Réservé

21 h 30 min: Réservé
31 juillet 2020 1 août 2020

9 h 00 min: Réservé

9 h 00 min: Réservé
2 août 2020
Print Friendly, PDF & Email